Конспект «У адвоката лікаря. Випуск 2» 13.12.2019

image blog

Тема: Новації у законодавстві щодо ліцензування медичної практики

Гість: Кирило Тарковський, юрист, фахівець з медичного права

Що зміниться для ліцензіата, який провадить медичну діяльність, після прийняття змін до закону?

Зміни були прийняті 3 жовтня і вони вступають в силу 18 грудня цього року. Основні зміни – це введення санкцій. Відповідальність ліцензіатів за:

  • неповідомлення МОЗ як органу ліцензування про всі зміни даних, які відбулися у ліцензіата за час отримання ліцензій;
  • зазначення недостовірних даних у документах, що подавалися для отримання ліцензії;
  • неусунення порушень, які МОЗ виявили під час перевірки.

Інших суттєвих змін не було.

Про які саме зміни потрібно повідомляти МОЗ?

Потрібно повідомляти МОЗ про всі зміни даних, які зазначалися у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. Це потрібно зробити впродовж 1 місяця після виникнення змін.

Ця норма існувала і до прийняття штрафних санкцій, однак поки не було відповідальності – норма була «мертва».

В якій формі потрібно повідомляти про зміни та чи потрібно додавати якісь підтверджуючі документи?

В законі зазначено, що повідомлення про зміни відбувається у довільній формі, однак електронна форма зараз не працює (на період цього інтерв’ю – прим.). Ліцензіат готує супровідний лист, де зазначає всі зміни, які відбулися, і додає ті пункти відомостей, у які було внесено зміни.

У деяких закладах зміни відбуваються щомісяця. Це означає, що вони завантажують МОЗ великою кількістю кореспонденції. Варто надсилати всі відомості і жирним шрифтом виділяти пункти, які змінено. Це дасть можливість постійно мати актуальну інформацію про те, які зміни відбулися, і що було надіслано до МОЗ.

Чи треба ліцензіату зберігати відомості або листи-повідомлення про зміни?

Так, обов’язково. Під час ліцензійних перевірок МОЗ звіряє достовірність цих даних.

Порада:

Обов’язково зберігайте документи, які долучені до ліцензійної справи. Створіть окрему папку з усіма актуальними документами і контролюйте, щоб інформація у ній постійно оновлювалася.

Що потрібно перевірити, щоб бути готовим до перевірки, якщо вона прийде завтра?

До 18 грудня потрібно відправити в орган ліцензування актуалізовані відомості про стан матеріально-технічної бази, навіть якщо більше ніяких змін не було. Далі варто вибрати конкретну дату і в цей день кожного місяця надсилати у МОЗ всі зміни за місяць.

Стоматологічний кабінет здійснює седацію без документального оформлення – які можуть бути наслідки?

Якщо немає ліцензії на анестезіологію для проведення седації – це загрожує штрафом, адміністративною відповідальністю з конфіскацією всіх засобів виробництва плюс повернення прибутку. Якщо внаслідок такої діяльності будуть тяжкі наслідки для пацієнта – можлива також кримінальна відповідальність.

Розширення або звуження ліцензії – в чому полягає і про що потрібно повідомити МОЗ?

Розширення ліцензії – це додавання певної спеціальності, адреси провадження діяльності або розширення площі за однією адресою. Ліцензіату потрібно отримати акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта, оформити відомості про стан матеріально-технічної бази та підготувати інформацію на ту спеціальність, яка додається.

Звуження ліцензії – це повідомлення МОЗ про зупинення ліцензії за певною спеціальністю. Повідомлення МОЗ робиться в той самий день, коли заклад припиняє здійснювати діяльність. Також в МОЗ подаються повні відомості до моменту зупинення.

Де можна подивитися табелі матеріально-технічного оснащення?

Необхідно знайти затверджені накази МОЗ, перевірити їх чинність і в наказі буде мінімальний перелік оснащення, яке необхідне за цією спеціальністю. Не варто обмежуватись мінімальним переліком, треба зазначати все обладнання, з яким працює лікар.

Що змінилось в процедурі отриманні ліцензії? Чи можна отримати ліцензію самостійно чи краще звернутися до спеціаліста?

Різниця між самостійним отриманням і допомогою спеціаліста в наявності часу і бажанні приступити до роботи як можна швидше. Час на отримання ліцензії доволі довгий – півтора місяця. Збір актів, подача відомостей, виправлення зауважень і тд. Спеціаліст має досвід, який зекономить час на правильному оформленні документів та виправленні помилок, якщо вони будуть.

З чим зазвичай пов’язані відмови у видачі ліцензій?

Типові помилки, яких допускаються ліцензіати:

  • зазначили спеціалістів або послуги, яких не існує;
  • неправильно написали методи лікування, профілактики, діагностики. Всі методи мають бути заповнені відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик, протоколів МОЗ або міжнародних протоколів;
  • подали неповний табель матеріально-технічного оснащення;
  • кадрові помилки – невірно зазначили посади, спеціальності і тд;
  • неправильно вказали інформацію про підвищення кваліфікації.

До чого варто готуватися ліцензіатам перед перевіркою МОЗ?

Перед перевіркою МОЗ варто перечитати наказ. Там зазначено які документи треба пред’явити перевіряючим, щоб зекономити час. Перевірка триває близько 3-4 год.

У яких випадках МОЗ може прийти до ліцензіата із перевіркою?

Представники МОЗ приходять для проведення планової чи позапланової перевірки. Розклад планових перевірок є на сайті, він формується до 1 грудня на наступний рік. Перевірити чи потрапив медичний заклад у цей план у 2020 році можна на сайті inspections.gov.ua

Позапланові перевірки зазвичай проводяться в результаті скарг. Про таку перевірку ліцензіатів не попереджають. Перевірка здійснюється по тих питаннях, які були зазначені у скарзі.

Як допускати представників МОЗ до перевірки, якщо на місці немає директора чи головного лікаря?

Не відмовляйте перевіряючим у проведенні перевірки. У кожному закладі має бути відповідальна особа, яка представляє інтереси керівника на місці. За недопуск перевіряючих ліцензіат може бути позбавлений ліцензії.

Чи правомірно, якщо проводиться позапланова перевірка, однак перевіряючі починають перевіряти всі документи, навіть ті, які не мають відношення до скарги, що розглядається?

Ліцензіат вправі відмовити у наданні документів, які не мають відношення до скарги пацієнта.

За які правопорушення можна втратити ліцензію?

За надання недостовірних даних в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.