ПРАВО НА ОБМЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

image blog

Якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити його стан здоров’я або погіршити стан здоров'я законних представників, зашкодити процесу лікування, #ЛікарМаєПраво надати неповну інформацію про стан здоров'я пацієнта, обмежити можливість ознайомлення з окремими медичними документами. Дане право лікаря передбечено статтею 39 Основ законодавства України про охорону здоров'я.

З одного боку законодавство покладає на лікаря обов’язок надати пацієнту інформацію про стан його здоров’я в доступній формі. З іншого – надає лікарю право обмежити обсяг цієї інформації при певних обставинах. При цьому переліку таких обставин або випадків законодавство не містить, а отже рішення про обмеження інформації приймає лікар, виходячи із кожної конкретної ситуації і власних міркувань.