ПРАВО НА ВІДМОВУ ВІД ПАЦІЄНТА

image blog

#ЛікарМаєПраво відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я. Дане право закріплено в статті 34 Основ законодавства України про охорону здоров’я. Але є деякі моменти, які лікарю слід враховувати перед тим, як скористатися цим правом.

По-перше, така відмова не може загрожувати життю пацієнта і здоров'ю населення. Тобто не варто виписувати пацієнта із стаціонару після операції, навіть якщо він грубо порушує правила внутрішнього розпорядку, якщо це становитиме загрозу для його здоров’я, або із стаціонару інфекційного відділення з хворобою, яка може бути небезпечна для оточуючих.

По-друге, якщо ви сімейний лікар і з пацієнтом укладена декларація, слід враховувати положення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладеного з НСЗУ. В п.16 розділу 18 цього договору зазначено, що у разі відмови від пацієнта лікар зобов’язаний повідомити його про це протягом 5 робочих днів з моменту прийняття рішення.

По-третє, обов’язково слід письмово зафіксувати невиконання пацієнтом приписів та рекомендацій лікаря. Зробити це можна шляхом відповідних записів у медичній карті пацієнта або складанням акту в присутності свідків. Знайте свої права та вмійте себе захистити!